Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2017

pequena
11:35
pequena
11:35
9963 48a8
Reposted fromtfu tfu viabreatheslow123 breatheslow123
pequena
11:33
Reposted frombluuu bluuu
pequena
11:33
pequena
11:32
8456 ef60
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
pequena
11:31
8481 7945
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
pequena
11:30
8491 310c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaskrzacik skrzacik
pequena
11:30
5228 291a
Reposted fromretro-girl retro-girl viaskrzacik skrzacik

August 24 2017

pequena
14:48
pequena
14:47
pequena
14:43

August 18 2017

pequena
20:57

Odkąd Cię tu nie ma, przestaję trochę wierzyć, że mogłaś mi się w ogóle przytrafić, że tyle rzeczy pięknych i niezasłużonych może nagle spaść na człowieka.

J. Przybora

Reposted fromUndomiel Undomiel viajustfeel justfeel
pequena
20:57

Przestań nakładać limity na własne życie. Możesz wszystko.

Reposted fromclerii clerii viajustfeel justfeel
pequena
20:56
pequena
20:55
2922 2e7d 500
pequena
20:53
Odetchnij.A co jeśli Bóg chce Ci powiedzieć,że ma dla Ciebie lepszy plan?
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viabreatheslow123 breatheslow123
pequena
20:53
pequena
20:53
Reposted frombluuu bluuu
pequena
20:52
pequena
20:52
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl